Program wychowawczo-profilaktyki

Szczegółowe cele do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowe cele do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  ŻMUDZI
NA LATA 2017-2020